Karriere innen Marthinsen & Duvholt?

Våre ansatte er definitivt vår største ressurs og firmaets fremste konkurransefortrinn. Vi har derfor lagt vekt på å skape en god internkultur og et arbeidsmiljø preget av kreativitet, ståpåvilje og faglig stolthet!

Ledige stillinger

Klikk her for å se våre ledige stillinger

Marthinsen & Duvholt - et godt grunnlag

Marthinsen & Duvholt er ISO 14001 miljøsertifisert

Marthinsen & Duvholt mottok ISO 14001-sertifikat 10. desember 2015 etter vellykket revisjon utført av Teknologisk Institutt. Miljøsertifikatet fases inn under Skanska Norge AS sitt konsernsertifikat. ISO-sertifiseringen vil ha positiv effekt på flere måter. Ikke bare fordi sertifiseringen er et kvalitetsstempel i seg selv, men vi er sikre på at god miljøledelse også vil ha positiv innvirkning på selskapets økonomi

Lærlingbedrift

Rekruttering til anleggsbransjen er et viktig område som vi tar svært seriøst. Marthinsen & Duvholt er godkjent lærebedrift for OKAB (Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergverksfagene), og vi har til enhver tid et antall lærlinger hos oss som skal utdanne seg til et yrke innen bransjen. Aktuelle fagområder er maskinfører, vei- og anleggsfaget samt anleggsmaskinmekaniker.

Ingeniør og entreprenørforretning

Marthinsen & Duvholt er suksesshistorien om gründerbedriften som vokste seg stor, og som i dag har 190 ansatte. Vi omsatte i 2014 for 663 millioner kroner, og opererer hovedsakelig i Vestfold, Telemark, søndre Buskerud og i Oslo/Akershus-området. Kjernevirksomheten vår omfatter produksjon og rehabilitering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt arbeider forbundet med større tomteutbygginger og jernbaneanlegg.